Tin tức

Phóng sanh được công đức gì ?

Phóng sanh được công đức gì ?

Phóng sanh được công đức gì ? Được rất nhiều công đức như kinh Dược Sư có dạy, Sẽ sống thọ và trừ được bệnh tật

Phóng sanh như thế nào mới có ý nghĩa, phóng sanh đúng chánh pháp

Phóng sanh như thế nào mới có ý nghĩa, phóng sanh đúng chánh pháp

Phóng sanh như thế nào mới có ý nghĩa, phóng sanh đúng chánh pháp , ý nghĩa của sự phóng sanh , phóng sanh được phước báu

Trang: 2/2  1 2